INFO CORONAVIRUSET

Vi følger situasjonen nøyte og har iverksatt tiltak for å redusere smittefaren blant våre kunder og ansatte. Vi tar alle forbehold med tanke på smittefaren, og forholder oss til retningslinjene til FHI. Vi har fokus på forebygging intern og ber at våre kunder gir oss beskjed dersom det er smittefare ved våre oppdag. Dette er en nasjonal dugnad for å hindre ytterligere spredning, samtidig som at man må bidra med det man kan for å opprettholde viktige funksjoner i samfunnet.

 Vi har nedsatt bemanning men er i drift.